Imprzeza promująca Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja" w Opolu Lubelskim