Ekomuzeum Lubelszczyzny

Ekomuzeum Lubelszczyzny tworzy 31 obiektów rozproszonych w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Znajdują się one w zasięgu nie większym niż 50 km (w linii prostej) od Nałęczowa i tworzą sieć niezwykłych atrakcji turystycznych utworzonych z inicjatywy lokalnych społeczności i prezentowanych turystom przez samych mieszkańców. Każda z atrakcji ma swój program. Turysta poznaje temat wiodący (np. pszczelarstwo, kowalstwo, tkactwo, młynarstwo, flisactwo, plecionkarstwo, papiernictwo, garncarstwo), o którym opowiadają autentyczni pasjonaci. Podczas opowieści może dotykać i wypróbować prezentowane eksponaty i sprzęty. Dodatkowo turyści zapraszani są do udziału w zajęciach artystycznych i wyrobu ozdób ludowych oraz w warsztatach, dzięki którym „w działaniu” mogą poznać procesy wytwarzania np. wyrobu naczyń glinianych, podków, chodników, papieru, mąki. Wizyta w Ekomuzeum to także możliwość degustacji lokalnej kuchni oraz kupna autentycznych wyrobów rękodzieła. Dzięki rozproszeniu ekomuzealnych obiektów, zwiedzający lepiej może poznać Lubelszczyznę i jej walory krajobrazowo-przyrodnicze. Większość atrakcji Ekomuzeum usytuowanych jest na obszarze parków krajobrazowych, w strefach ochrony krajobrazów lub w malowniczych dolinach rzek. Oferta turystyczna Ekomuzeum Lubelszczyzny adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tradycje lubelskiej wsi. Przewodnikami są lokalni pasjonaci, którzy za cel postawili sobie zachowanie tego pięknego dziedzictwa dla następnych pokoleń. Zapraszamy do odwiedzenia każdego ekomuzealnego obiektu.

Projekt pn. „Ekomuzeum Lubelszczyzny Żywa Tradycja” zrealizowany został w ramach projektu współpracy przez trzy Lokalne Grupy Działania:
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie www.zielonypierscien.pl
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim www.lgdowocowyszlak.pl
Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” z siedzibą w Lublinie www.krainawokollublina.pl

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. oznakowanie obiektów tworzących Ekomuzeum;
2.wykonanie paszportów turystycznych i ulotek promocyjnych;
3. wykonanie strony internetowej www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl;
4. szkolenia gestorów obiektów Ekomuzeum
5. organizację imprez promocyjnych.