Masło z Opola Lubelskiego

Surowcem do produkcji opolskiego masła jest śmietanka z wysokiej jakości mleka pochodzącego wyłącznie z gospodarstw zlokalizowanych na czystych ekologicznie terenach Lubelszczyzny, w pasie nadwiślańskim, na szlaku Kazimierz Dolny - Sandomierz. Na jakość produktu ma wpływ również fakt, że w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu Lubelskim, która zgłosiła produkt na listę, nie ma wielkiego przemysłu ani dróg szybkiego ruchu. Produkcja masła prowadzona jest tu do chwili obecnej z zachowaniem ponad 50-letniej tradycji procesu technologicznego. Na początku było ono wytwarzane w metalowej maselnicy, formowane na formierce typu Junior o wydajności 300 kg/h oraz pakowane w dębowe beczki o pojemności 50 kg. Na przestrzeni lat spółdzielnia zmodernizowała linię produkcyjną, zastępując masielnice maszyną do ciągłego zmaślania, a formierkę - jej mechaniczną odpowiedniczką o wyższej wydajności (do 1500 kg/h). Jednakże technologia produkcji zostawała niezmieniona. Jak powstaje masło z Opola Lubelskiego? Najpierw mleko poddawane jest procesowi wirowania, w czasie którego oddzielana jest śmietanka. Potem następuje jej pasteryzacja i schładzanie w tankach fermentacyjnych. W dalszym etapie jest ona poddawana dojrzewaniu fizycznemu (krystalizacja tłuszczu) z dodatkiem zakwasu oraz zmaślana. Gotowe masło formuje się w kostki o masie 100, 200 lub 250 g, a następnie magazynuje i wychładza w temperaturze do 20 stopni Celsjusza. Dzięki zachowanej tradycyjnej recepturze wytwarzania oraz czystym ekologicznie surowcom opolskie masło cieszy się na rynku dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Jego walory smakowe i jakościowe nie różnią się niczym od masła produkowanego ponad 50 lat temu (wymagania zawarte w obecnej normie zakładowej są takie same jak wymagania Polskiej Normy stosowanej od wielu lat). W l atach osiemdziesiątych masło ze względu na swoją wysoką jakość uzyskało znak jakości Q, przyznawany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. Masło z Opola Lubelskiego otrzymało również nagrodę w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" organizowanym Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszalka Województwa Lubelskiego, a także wyróżnienie w konkursie "Nasze Dobre Lubelskie - Znak jakości Dziennika Wschodniego". "Dla nas trudno wyobrazić sobie codzienne prowadzenie kuchni bez pysznego masła z Opola Lubelskiego - mówią zgłaszający wyrób na Listę Produktów Tradycyjnych opolanie. - Jest ono dla nas gwarancją naturalnego masła o najwyższej jakości oraz świadectwem wieloletniej  tradycji naszego terenu". Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że masło znane było już 3,5 tysiąca lat p.n.e. Pierwszymi, którzy je wytwarzali były koczownicze ludy z euroazjatyckich równin. Dwa tysiące lat później egipski korsarz z czasów XVIII dynastii zapisał, iż podczas jednej z biesiad z wodzem Beduinów zamieszkujący północno-wschodni Synaj poczęstowano go różnego rodzaju serami i produktem przypominającym dzisiejsze masło. Solon (638-559 p.n.e.) pisze o "dziwnym tłuszczu" otrzymywanego w wyniku wytrząsania mleka. O wyrobie masła z mleka krowiego pisał Hipokrates. Opis jest także umieszczony w Księdze Przysłów Starego Testamentu. Badania archeologiczne wskazują, że metodę pozyskiwania masła znali także Celtowie, Wikingowie, Normanowie, Hindusi, Egipcjanie i Persowie.

Zdjęcie: