„Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja” przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego

„Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja” przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego 21 lutego br. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury spotkali się właściciele obiektów i atrakcji turystycznych tworzących „Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja”, nowy sieciowy produkt turystyki wiejskiej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele trzech Lokalnych Grup Działania (LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Owocowy Szlak” i LGD „Kraina wokół Lublina”), które w ramach projektu współpracy współfinansowanego z Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 przyczyniły się do powstania Ekomuzeum.

Żywa dyskusja dotyczyła spraw promocji Ekomuzeum, organizacji sieci oraz przygotowania aktualnych ofert poszczególnych obiektów na nadchodzący sezon turystyczny oraz ofert tematycznych dla turystów na pobyty dłuższe niż jeden dzień.W ramach działań promocyjnych przedstawiciele Ekomuzeum planują wziąć udział w tegorocznych kwietniowych Międzynarodowych Targach Agrotravel w Kielcach, Europejskim Festiwalu Smaków w Lublinie oraz w Jarmarku Jagiellońskim. Będą się starać jeszcze w tym roku o pozyskanie środków pomocowych na wykonanie stoiska promocyjnego. Podjęto także decyzję o stałej współpracy ze skansenem „Muzeum Wsi Lubelskiej” w Lublinie.

Uczestnicy spotkania wybrali także grupę koordynującą działania sieci Ekomuzeum Lubelszczyzny. W jej skład weszły następujące osoby: Katarzyna Ruta - Piłat (z pracowni ceramiki w Opolu Lubelskim), Robert Rudolf (tworzący obóz ornitologiczny w Kolonii Kaliszany pod Józefowem nad Wisłą), Renata Karow (z „Zagrodowej Osady” w Uściążu), Dariusz Gasiński (z Gospodarstwa Agroturystyczne go „Koniczynka” w Chodlu), Adam Rędzia (ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w Opolu Lubelskim), Małgorzata Kowalczyk (z „Wojciechoskiej Zagrody” w Wojciechowie), Katarzyna Siwiec (z „Małej Papierni” w Celejowie), Andrzej Nowicki (z Gospodarstwa Agroturystycznego „U Grażki” w Nasutowie) oraz Teresa Gutek (z Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie). Grupa koordynująca zajmować się będzie m.in. inicjowaniem i koordynacją bieżących działań sieci.

Przypomnijmy, że „Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja” składa się z sieci 31 obiektów – atrakcji turystycznych położonych w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w promieniu 50 km od Nałęczowa. Są to między innymi muzea regionalne, izby tradycji, gospodarstwa agroturystyczne, młyny i pasieki. To swoiste muzeum w plenerze gdzie odchodzi się od klasycznej prezentacji dziedzictwa kulturowego wsi w formie oglądania statycznych eksponatów na rzecz promowania miejsc gdzie wszystko można dotknąć, zobaczyć i spróbować. Szlak oparty jest na kultywowaniu zanikających zawodów i tradycyjnego rzemiosła.

Każda z atrakcji ma swój program. Turysta poznaje temat wiodący (np. pszczelarstwo, kowalstwo, tkactwo, młynarstwo, flisactwo, plecionkarstwo, papiernictwo, garncarstwo), o którym opowiadają autentyczni pasjonaci. Dodatkowo turyści zapraszani są do udziału w zajęciach artystycznych i wyrobu ozdób ludowych oraz w warsztatach, dzięki którym „w działaniu” mogą poznać procesy wytwarzania np. naczyń glinianych, tradycyjnych chodników, papieru, mąki.
Ekomuzeum powstało w ramach projektu współpracy pn. „Ekomuzeum Lubelszczyzny Żywa Tradycja” zrealizowanego przez trzy Lokalne Grupy Działania z Lubelszczyzny:

LGD „Zielony Pierścień” (lider projektu)

LGD „Owocowy Szlak” (partner)

LGD „Kraina wokół Lublina” (partner).

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

(1) oznakowanie obiektów tworzących Ekomuzeum;

(2) wykonanie paszportów turystycznych i ulotek promocyjnych;

(3) wykonanie strony internetowej www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl;

(4) szkolenia gestorów obiektów Ekomuzeum oraz

(5) organizację imprez promocyjnych.