GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE W OLSZANCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W GRZE TERENOWEJ

Krokami przyrody poznajemy wiejskie tradycje ludowe
Gra terenowa ma na celu wypracowanie wśród dzieci i młodzieży poszanowania wartości przyrodniczych Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz poznanie historii Regionu Krzczonowskiego słynącego z bogatych tradycji ludowych.

1. Uczestnicy spotykają się w lesie przy skrzyżowaniu dróg Chmiel-Krzczonów-Nowiny Żukowskie.
2. Zapoznajemy się z informacjami zawartymi na tablicy znajdującej się przy Rezerwacie Chmiel.
3. Rezerwat Chmiel.

Punkt A – odnalezienie 2 najgrubszych drzew i ukrytych przy nich dalszych punktów gry (uwaga na strzałki).
Punkt B– znalezienie w Rezerwacie Chmiel dwóch roślin chronionych i wykonanie zdjęć, które będą prezentowane całej grupie i opisywane przez prowadzącego.
Punkt C – zgodnie z odkrytymi wskazówkami odszukanie punktu widokowego, omówienie form krajobrazu, wykonanie zdjęć.

4. Trasa piesza Rezerwat Chmiel-Olszanka (1700m) Obserwując okolicę, szukamy zwierząt leśnych jak i gospodarczych. Jeżeli nas ciekawią wykonujemy zdjęcie. Odnalezienie balonika z instrukcją dotyczącą przebiegu dalszej trasy.

Punkt D – rozwiązanie rebusu,odnalezienie gospodarstwa agroturystycznego będącego obiektem Ekomuzeum Lubelszczyzny.
5. Udział w warsztatach twórczości ludowej z wykonaniem własnoręcznego wyrobu.
6. Ognisko: pieczenie kiełbasek, słuchanie legend, opowieści o Regionie Krzczonowskim, konkurs (z nagrodami) na temat zdobytych wiadomości.

Wszyscy uczestnicy gry zabierają wyrób artystyczny który wykonali
Opiekunowie grup otrzymują „Paszport Turystyczny”
Organizatorzy zapraszają na plac zabaw ruchowych.

ZAPRASZAMY DO POZNANIA NASZEGO REGIONU, ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!
Zgłoś udział w grze z wyprzedzeniem: 81/5664183 lub 500710785
Koszty udziału w grze: 30zł/osoba( przewodnik, materiały potrzebne na warsztaty, twórca ludowy, posiłek, nagrody i inne atrakcje-które uzgadniamy).